Personlig hjælper

  • En pensionsløsning der er målrettet personlige hjælpere og deres familie indenfor BPA-området.

  • En pensionsløsning, hvor du som hjælper får maximal indflydelse, meget attraktive priser og lave omkostninger.

  • En pensionsløsning giver dig som hjælper mere til dig selv, både i forbindelse med sygdom, ved invaliditet og på opsparing.

Om AP Pension

 Over 100 år gammelt.

Flere end 400.000 kunder

150 mia. kr. under forvaltning

Det 4. største komercielle pensionsselskab i Danmark

Kundeejet

100% kundeejet

Uafhængigt pensionsselskab

Virksomheder og medarbejdere kan vælges ind i repræsentantskabet og bestyrelsen

Investeringer

Frit valg mellem markeds- og gennemsnitsrente

Udbetaler overskud til kunder i form af AP loyalitetsbonus

Ansvarlighed

Handler og investerer ud fra FN's Global Compact principperne bl.a. ved at tage initiativ til at fremme miljømæssig ansvarlighed, afskaffe børnearbejde, m.v

Husk at som sædvandlig gælder

Udover sundhedsforsikringen

får du:

Ved død

Som basis 100% af din årsløn

...og op til 800% af din årsløn

Ved kritisk sygdom

Som basis 50.000 kr.

...og op til 800.000 kr.

Lønsikring ved sygdom

Som basis 20% af din pensionsgivende årsløn

...og op til 80% af din pensionsgivende årsløn