Lønsikring ved sygdom

En forsikring ved lønsikring ved sygdom/tab af erhvervsevne dækker økonomisk, hvis man i en kortere eller længere periode mister eller får nedsat sin erhvervsevne. Udbetalingen sker månedsvis, er skattepligtig og samtidig kan den fremtidige opsparing også sikres.
For den sygmeldte medarbejder betyder forsikringen økonomisk tryghed under sygdomsforløbet, ligesom der kan ske udbetaling til arbejdsgiveren så længe man fortsat er ansat. 

 

Du er altid velkommen til at kontakte BPA Pension hvis du har spørgsmål til din forsikring.

 

Du kan læse mere her omkring anmeldelse af skade ved løsikring ved sygdom/tab af erhvervsevne

 

Se hvordan forsikringen virker hvis du midlertidigt eller varigt bliver syg: