Tab af ervhervsevne

Tab af erhvervsevne

Forsikring ved tab af erhvervsevne dækker dig allerede ved en nedsat erhvervsevne på 50 %, og gælder både for midlertidig og permanent erhvervsevnetab. Dette til forskel for andre lignende modeller, hvor du først skal tilkendes en offentlig førtidspension, før du får udbetaling. Udbetalingen kan ske allerede efter en 3 måneders periode og sker månedsvis.

Grunddækningen på BPA–Pension ligger på 20% af din løn, du kan selv vælge op til 80% af din løn inden for samme vilkår. Du vælger selv din sammensætning og en forhøjelse kan være betinget af tilfredsstillende helbredsoplysninger.

I BPA-Pension giver en forsikring ved tab af erhvervsevne økonomisk tryghed, hvis man mister eller får nedsat sin erhvervsevne. Og udbetales forsikringen sikres du ligeledes din fortsatte indbetaling til din opsparing. 

Forsikring ved tab af erhvervsevne dækker dig allerede ved en nedsat erhvervsevne på 50 %, og gælder både for midlertidig og permanent erhvervsevnetab. Dette til forskel for andre lignende modeller, hvor du først skal tilkendes en offentlig førtidspension, før du får udbetaling. Dækningen hos os træder i kraft allerede efter en 3 mdr. karensperiode.

Grunddækningen på BPA–Pension ligger på 40 % af din løn, du kan selv vælge op til 80 % af din samlede løn inden for samme vilkår. Fra 01.07.2020 / AP

I BPA-Pension giver en forsikring ved tab af erhvervsevne økonomisk tryghed, hvis man mister eller får nedsat sin erhvervsevne. Udbetales forsikringen sikres du ligeledes din fortsatte indbetaling til opsparing. Du bestemmer selv din endelige sammensætning.